Wednesday, January 10, 2007

Vrieskou

Het wil maar niet winteren. De lucht is vochtig, de hemel grijs, en over het hele land hangt een mistige sfeer die bij geen enkel seizoen hoort. Het is deprimerend, en ik verlang naar een echte winter, zoals die hoort te zijn : een laagstaande zon, heerlijk licht, ademwolkjes, een dikke jas, knerpende sneeuw, ijle lucht. Vrieskou.

0 comments: