Friday, January 29, 2010

Weten

Ik moet zowat zes jaar geweest zijn, toen ik met Ma mee mocht kijken naar de oma van de Vertees, die overleden was, en thuis opgebaard lag. Ik had nog nooit een dode gezien, en ik vond het maar akelig. "Zijt gij niet bang van dode mensen?", vroeg ik haar, met kinderlijke angst in mijn stem. "Helemaal niet", antwoorde ze, "als ik een dode zie, dan denk ik altijd : gij weet iets wat ik nog niet weet, en dan voel ik mij heel gerust". En de wereld was weer een veilige plaats, en ik voelde samen met haar aan het dode lichaam, hoe koud en stijf het was.

En een half leven later sta ik bij haar, en er hangt iets van een monkellachje om haar mond: zij weet.

Thursday, January 28, 2010

Vertrokken.

"Onze Pa is hier geweest, en we gaan op reis." Onze Pa is al 10 jaar dood, en de verhalen die Ma vertelt, worden de laatste tijd steeds fantaisistischer. En als ik vraag waarheen die reis dan wel gaat, heeft haar dolende geest geen antwoord.

Die bestemming weet ik nu nog niet, maar Papa is haar vandaag komen halen. Ik hoop dat het daar mooi en aangenaam is.

Goede reis, Ma en Pa. Goede reis.

Wednesday, January 27, 2010

Gedichtendag

In een tuin vol dromen
ligt een steen zonder deur,
begroeid met korstmos en schildersverdriet,
omgeven door kleefkruid en wilde wingerd

Het is een stapsteen,
de voetzool van de schaarse passant
is hem een zachte streling
die hij beantwoordt met een droge kus

En terwijl de wereld aan hem voorbijtrekt
ligt hij zijn lange dagen
en overdenkt hij langzaam het leven:
een steen heeft een sterk geheugen

Sunday, January 24, 2010

Verhuis

Ome L vertelde dat hij een deel van zijn kroost met een camionette van Dockxs verhuisd had naar Zolder. Waarop S repliceerde dat dat niet kon. Ha neen, waarom niet ? Omdat een camion de trap niet op kan.

Onozele grapjes, blijkbaar ook genetisch bepaald.

Saturday, January 23, 2010

Bananenbroodje

Een bananenbroodje met Pacman-allures:

Spacetweet

Hierzie : twitteren vanuit de ruimte : how cool is that !De astronauten hebben een pc die ze via remote desktop connecteren aan een pc op de grond, die hen internet access geeft.

Voorstel van culinair voorschrift


Of hoe kromme vertalingen een taalverrijking kunnen zijn.

Friday, January 22, 2010

Guantanamera

Mijn vader zou dit soort mengmuziek afschuwelijk gevonden hebben, denk ik.

En 10 jaar geleden zou ik me ook ge-ergerd hebben. Music is an acquired taste, blijkbaar.