Saturday, January 23, 2010

Voorstel van culinair voorschrift


Of hoe kromme vertalingen een taalverrijking kunnen zijn.

0 comments: