Friday, April 30, 2010

See you in court

O had in een vlaag van jeugdige overmoed het uitlaatspruitstuk van zijn mobilette uitgeboord, kwestie van het wat te doen vooruitgaan, en was daarna door een zwaantje op de rollen gezet.

Mobilette een maand op logement in de politiehangar, laten backtunen door een erkend mechanicien à rato van 90 €, en bang de boete afwachten.

Twee weken geleden een deurwaarder op de stoep: pa en ma en de minderjarige kleinen mogen het gaan uitleggen in de rechtbank.

Awel, ik kan u verzekeren, het is impressionant, zo te moeten verschijnen. Het decorum, de opstelling van de rechter achter zijn pupiter, de toga's, het taalgebruik, en daarbij weten dat de rechter toch een verregaande macht heeft, een mens zou van minder een klein hartje krijgen.

We waren ruim op tijd, en zaten vooraan in de zaal. Eerst kwamen alle dossiers met een advocaat aan de beurt. Dat was leerzaam : zelfs als ge aan 170 per uur met uw zatte botten voor de vierde keer een accident hebt, is er nog wel een advocaat die daar verzachtende omstandigheden (mijn client is depressief, heeft een drankprobleem maar is in De Pelgrim op de-tox geweest) kan inroepen, en op de mildheid van de rechter beroep doet.

Dan kwamen wij aan de beurt. De rechter sprak mijn zoon vaderlijk toe, maar wees hem toch op de ernst van de feiten, én de boete: 2.200 €, astableef, en een maand rijverbod. (euh, ge kunt maar beter aan 150 geflitst worden, of zatgaweg een brievenbus omverrijden en u van krommenhaas gebaren : stúkken goedkoper);

Maar goed, de rechter was zeer redelijk, en had begrip voor het feit dat dit een jeugdige stommiteit was: voorwaardelijke boete, maar wel 20 uur sensibiliseringscursus gaan volgen.

Dankuwel edelachtbare.

0 comments: