Sunday, December 12, 2010

Ingenieus

Toen ik in het laatste jaar middelbaar zat, werd ons voorgehouden dat het hoogst bereikbare in het leven de ingenieurstitel was. We berekenden honderden integralen, tekenden duizenden grafieken, en het ingangsexamen van de burgerlijke zweefde als een glinsterende fata morgana voor ons uit.

Ik was er zes jaar lang in geslaagd om iedereen te laten geloven dat ik Latijn en Wiskunde kon, maar het Waterloo van de Toegepaste Wetenschappen heb ik aan mij laten voorbijgaan.

En in de jaren daarna heb ik iedere ingenieur die ik tegenkwam met ontzag bekeken. Om meestal na een zekere tijd tot de conclusie te komen, dat hij of zij in de praktijk toch wat te kort schoot. Of te theoretisch, of niet besluitvaardig, of te detailistisch, of niet goed in de omgang met mensen, of zonder oog voor de bedrijfspolitieke realiteit. Ik heb dus mijn mening wat bijgesteld.

Maar gelukkig zijn er af en toe nog kerels die mijn uiterste bewondering wegdragen. Zoals deze gast, die doet wat echte ingenieurs doen. Een halve oude machine die ze in een gezonken schip gevonden hebben, ontleden en begrijpen, en daarna in Lego nabouwen.

en voor de ingenieurs onder u : de Wiskunde hierachter


En lees beslist ook eens de 'making of', wat al een even ingenieus werkstukje is. Zowat het hele filmpje is stop-motion, dus niks geen computeranimatie. De geel-gemaakte tandwieltjes zijn ├ęcht geel. Aah, bewondering.

1 Comment

Rendv said...

Ik ben zelf een impostor in een wereld van Dunning-Kruger gevallen!