Tuesday, September 7, 2010

BSOD

Maar dàt was nu nog eens lang geleden, zie.

Past wel mooi bij mijn kleurige post-its.

1 Comment

Anonymous said...

Aaaah, those were the days :-)