Thursday, April 28, 2011

RCBH 2011 : Regularity

RCBH 2011 is een regularity rally. De rally omvat zo’n 30 etappes. De co-piloot beschikt over een roadbook, waarin de wegbeschrijving staat.


In een regularity rally kan de wegbeschrijving verschillende vormen aannemen:

  • klassiek bolletje-pijl
  • recht bolletje-pijl
  • rechte-weg schets
  • tekstuele aanduiding
  • blinde lijn
  • nummer op kaart
  • ...

Ook het klassieke bolletje-pijl kan wat moeilijk gemaakt worden.

  • de afstand tussen iedere aanduiding wordt weggelaten (je moet kijken of de aanduiding overeenkomt met de situatie)
  • de aanduidingen worden per blad door elkaar gehaald (je weet dus niet welke volgorde)
  • het bolletje wordt weggelaten, en het tekeningetje willekeurig gedraaid (je moet dus zelf zoeken waar je vandaan komt)

Het is de taak van de co-piloot om, een beetje zoals een GPS, de piloot instructies te geven over waarheen die moet rijden. (“3 km 52 rond punt links af, derde afslag...Nu, rond rond punt links af, derde afslag”, en af een toe wordt dat dus eens : “Naar daar! Neeje, daardaar, dat klein straatje!”)

De deelnemers vertrekken met een minuut tijdsverschil. Voor iedere etappe staat in het road-boek een “ideale doorlooptijd” vermeld. Op basis van je vertrekuur van de eerste etappe kan je dus de starttijd van de volgende etappes berekenen. Als je te vroeg of te laat vertrekt wordt je gepenaliseerd. Vandaar dat er dus bij elke start van een etappe een aantal wagens staan wachten tot hun vertrekuur gekomen is. In principe start er elke minuut een wagen, tussen de seconde :00 en :29. Als je te laat aankomt bij de start, dan moet je tussen twee wagens inschuiven, en vertrekken tussen :30 en :59, en al de starttijden van de volgende etappes aanpassen.Met de ideale doorlooptijd en de afstand van de etappe kan je kijken wat je gemiddelde snelheid op de etappe moet zijn. Meestal is dat vlot doorrijden.

Maar voor sommige delen van de etappe wordt er verwacht dat je continu aan een bepaalde snelheid rijdt. In de RCBH is dat meestal 50 km/u. Dat lijkt traag, maar in een bergpas continu 50 rijden gaat verrekt hard. (en als het traject dan ook nog eens open is voor publiek verkeer, moet je af en toe toeren uithalen om voorbij te steken). Het is de taak van de co-piloot om op basis van een chrono, een tripmaster (een kilometerteller met een preciesie van een decameter), het roadboek, een een set tabellen te kijken of de piloot te snel of te traag rijdt, en dat bij te sturen.

Dus : we zijn al 3 minuten 22 seconden aan het rijden, dus zouden we in principe 2,80 km moeten gereden hebben, dus we zijn ofwel al te ver (vertragen) of niet ver genoeg (versnellen). Of nog : Het roadbook zegt dat we bij deze afslag 7 km 40 gereden hebben, dus onze ideale passage tijd is 08:43, maar we zijn te vroeg (vertragen) of te laat (versnellen).

Het wordt nog leuker, als tijdens deze RT het gemiddelde wijzigt! Of tijdens de RT zitten er in het roadbook een aantal venijnigheidjes, waardoor de co-piloot zijn aandacht daar nodig heeft, en even de snelheid niet kan controleren.

In de wagen zit een “transponder”, waardoor een verdekt opgestelde radar kan nagaan welke wagen er op op wel moment passeert, en zo kan er gecontroleerd worden of je de juiste snelheid rijdt. Zoniet, dan krijg je straftijd. Wie aan het einde van de rally de minste straftijd heeft, is de winnaar. As simple as that.

0 comments: